Familjehem

Vi har konsulentstödda samt erfarna jour- och familjehem. Våra familjehem är främst belägna i södra Sverige men vi har även familjer såväl nordväst- som norröver. 

Vi erbjuder konsulentstödda jour- och familjehem med gedigen erfarenhet. Våra familjehem är belägna över hela Sverige men är främst belägna i södra och västra Sverige.
 

Vi på Ostendo anser att varje barn har rätt till att växa upp i ett tryggt och kärleksfullt hem där barnet blir respekterad, sedd och bekräftad. För oss är det därför särskilt viktigt att våra familjehem är noggrant utredda och att matchningen mellan barn och familjehem är väl genomtänkt och är grundad på barnets behov.

Ostendos familjehem ska känna trygghet i att de aldrig kommer att stå ensamma i sitt uppdrag. Vi ger handledning och stöd med en frekvens som är anpassad efter det behov som finns så att våra familjehem ska känna sig trygga i sitt uppdrag under tiden barnet är placerat hos dem.

Ostendo vård
Drottninggatan 72A
252 21 Helsingborg
0700 - 53 48 47
info@ostendovob.se

Kontakta oss gärna om du vill prata om våra tjänster eller oss. Vi välkomnar nya kontakter och tankar.

kampanjmarke_jul-2019_litet.png