Om oss

Vi har inte som målsättning att bli störst i Sverige men vi strävar efter att vara den aktör som kan erbjuda bäst vård och behandling efter individens förutsättningar. 

 

Ostendo är en mindre verksamhet med stor erfarenhet och kunskap som genomsyrar verksamheten. Alla våra medarbetare har mångårig erfarenhet av att arbeta med människor och våra medarbetare besitter en spetskompetens inom sina respektive områden.

 

Våra medarbetare brinner för socialt arbete och för att arbeta med människor. Detta engagemang och denna arbetsglädje genomsyrar allt det arbete som utförs inom Ostendo.

 

För att uppnå våra målsättningar arbetar vi ständigt med att kvalitetssäkra vår verksamhet vilket betyder att vi kan erbjuda en hög servicenivå samt att vi har kompetent personal som är väl förtrogen med aktuell forskning samt den lagstiftning som styr vårt arbete.

 

Vår målsättning är alltid att vårt arbete ska underlätta för och avlasta våra uppdragsgivare och att de alltid ska vara välinformerade kring hur verksamheten bedrivs.

adult-3368246_1920.jpg
Ostendo vård
Drottninggatan 72A
252 21 Helsingborg
0700 - 53 48 47
info@ostendovob.se

Kontakta oss gärna om du vill prata om våra tjänster eller oss. Vi välkomnar nya kontakter och tankar.

kampanjmarke_jul-2019_litet.png