Skyddat boende

Vi erbjuder lägenheter med stöd utifrån individuellt behov. Vi tillhandahåller stöd- och krissamtal, säkerhet- och skyddssamtal, praktiska stöd till klienten samt egen kontaktperson.

Praktiska stöd

Säkerhet-och skyddsamtal

Stöd- och krissamtal

Ostendo vård
Drottninggatan 72A
252 21 Helsingborg
0700 - 53 48 47
info@ostendovob.se

Kontakta oss gärna om du vill prata om våra tjänster eller oss. Vi välkomnar nya kontakter och tankar.

kampanjmarke_jul-2019_litet.png