...

Ostendo vård erbjuder konsulentstödda familjehem för barn och vuxna samt träningslägenheter och skyddat boende. Våra boenden finns belägna i Skåne län,  Halland, Göteborg samt Stockholm med omnejd. Vi har idag ramavtal med över 33 kommuner runt om i landet. Vår verksamhet riktar sig till barn och vuxna som behöver placeras på grund av till exempel:

  • Omsorgsbrister

  • Hedersproblematik

  • Skyddsärenden

  • Ensamkommande barn

  • Kriminalitet

  • Missbruk

  • Social problematik

  • Neuropsykiatriska funktionshinder

 

 

Tillståndsplikt

Vi har sedan 2017 tillståndsbevis från Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

 

Personal

Samtlig personal på Ostendo har adekvat universitetsutbildning samt mångårig yrkeserfarenhet från socialtjänsten inom behandlingsarbete, familjehemsvård och utredningsarbete. 

 

Handledning och stöd

Ostendos familjehem får handledning i hemmet med en mycket tät frekvens.

Vi har jourverksamhet dygnet runt.  

 

Vad ingår i insatsen?

Kontaktpersonen träffar vanligen brukaren åtminstone en gång i veckan och har däremellan kontakt via telefon/meddelanden. Vi räknar i snitt tre timmar i veckan per brukare om inget annat avtalats. Kontaktpersonerna arbetar dagtid vardagar, men kan ibland även arbeta sen eftermiddag/kväll. Personal finns tillgänglig via jourtelefon dygnet runt alla dagar, med möjlighet att uppsöka brukaren vid akut behov. Kontaktpersonen skickar skriftliga månadsrapporter till ansvarig handläggare eller tar direkt kontakt vid behov.

 

Månadsrapporter enligt BBIC

Vi skickar månadsrapport enligt BBIC till vår uppdragsgivare. Vi är måna om att hålla socialsekreterare välinformerade och uppdaterade kring det placerade barnet.

 

Referenser

Vi har uppdrag från ett flertal olika små och stora kommuner runt om i landet.

Vi lämnar gärna referenser om så önskas.

Ostendo vård
Drottninggatan 72A
252 21 Helsingborg
0700 - 53 48 47
info@ostendovob.se

Kontakta oss gärna om du vill prata om våra tjänster eller oss. Vi välkomnar nya kontakter och tankar.

kampanjmarke_jul-2019_litet.png