Verksamheter

Vi formar våra verksamheter med människors behov i fokus. De som berörs av vårt arbete skall känna trygghet i att deras behov går först. Det skall också gå snabbt och enkelt att hitta lösningar på de behov som ibland uppstår akut. Vi strävar därför efter öppenhet och enkelhet i kontakten med socialtjänst och brukare. Nedan kan du läsa mer om våra fyra verksamhetsområden

Ostendo vård
Drottninggatan 72A
252 21 Helsingborg
0700 - 53 48 47
info@ostendovob.se

Kontakta oss gärna om du vill prata om våra tjänster eller oss. Vi välkomnar nya kontakter och tankar.

kampanjmarke_jul-2019_litet.png